Địa chỉ: 2Bis Nguyễn Thị Minh khai. Phường Đa Kao, Quận 1
Email: lamhongphuong93@gmail.com
Phone: 0911204455